כלים של משתמש

כלים של אתר


הסרגל הצידי

מצע

כאן אפשר לפתוח פרקים במצע, ולקשר אליהם בתוכן עניינים.

חופש הפרט

מתוקף הכרה בקיומו של האדם כבן-חורין, ולמען קידום חברה המקיימת שוויון הזדמנויות, יש להגן על כבודו, רכושו וחייו של כל אדם באשר הוא, הן בעולם הדיגיטלי והן בעולם הממשי.

האדם נידון להוולד במסגרת חברתית מסויימת (מדינה, למשל), ובמסגרת החובות הכרוכות בכך (הוצאת דרכון, שירות לאומי, תשלום מיסים, השתתפות בכח העבודה וכד') אנו מאמינים כי ישנן זכויות טבעיות המגיעות לכל אדם. חבילת זכויות אלו נקראת חופש הפרט.

אנו מאמינים שזכותו של כל אדם להיות חופשי לנוע, לשוט, להפליג, לאכול, לגור, להתבטא ולתקשר עם כל אדם אחר ללא הבדל דת, גזע, מין או מערכת הפעלה.

חופש המידע ושחרור הקניין הרוחני

אנו מאמינים בשיתוף, כבסיס להתארגנות חברתית. ובהעתקה ככלי יעיל לכך. ההעתקה עדיפה על חלוקה או גניבה. בעזרת המחשב, שמעתיק מילים אלו שכתבתי במקלדתי, והאינטרנט, שבהנף אצבע מעתיקם למחשבך, ניתן לקיים דיונים ציבוריים רבי משתתפים. אין עוד צורך באולם המליאה ובהשתרכות בתור לקלפי, העולם מלא במכשירים המאפשרים גישה ישירה לפורומים בהם מתקיימים דיונים והחלטות.

ההעתקה הנה מנגנון טבעי העומד בבסיס הקיום הביולוגי והתרבותי. תאי רבייה מועתקים כדי ליצור עובר, התינוק מעתיק מהוריו וסביבתו את התנהגותו ונימוסיו, והאדם הבוגר מעתיק ומערבל התנהגויות, כישורים ואופני מחשבה לכדי אישיות יחידה ומורכבת.

חוקי הקניין הרוחני הנהוגים כיום נוגדים את הטבע, מעכבים את ההתפתחות החומרית והרוחנית ומביאים ליצירת מוטציות.

כל יצירה נשענת על הישגיהם של דורות קודמים והתפתחות התרבות האנושית ככלל. יש לאזן בין התועלת הציבורית מהיצירה וזכותו של היוצר להתפרנס ממנה.

דמוקרטיה, שקיפות ונגישות לשלטון

עם התקדמות התרבות האנושית האדם פעל לאורך כל ההיסטוריה לשיפור מצבו האישי והחברתי. בתקופה המודרנית התאגדו ועדי עובדים, תנועות פוליטיות, עמים ולאומים ליצירת מנגנון ציבורי שידאג לתשתיות החברה ולרווחת תושביה - המדינה.

המנגנון המדיני אמור לפעול על-פי חוקים הנקבעים על-ידי הציבור, באמצעים נציגים. הנבחרים אחת ל-4 שנים.

מלחמה ושלום

שלום, ביטחון ואהבה

פעם היה לזה קהל ;-)

לקריאה נוספת

מצע.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)