כלים של משתמש

כלים של אתר


משוב_נזיל

לערך משוב נזיל בוויקפדיה בעברית

הצהרת העקרונות של פרוייקט דמוקרטיה נזילה Liquid democracy

מקור: מסמך גוגל

מקור: http://liquidfeedback.org/mission

תרגם: רם אזרח ram.ezrach@gmail.com

דמוקרטיה ייצוגית מבוססת על העיקרון של יחידים נבחרים המייצגים את העם. בדרך כלל, אתם בוחרים נציג (יחיד או מפלגה) לתקופה קבועה מראש - אם אתם משנים את דעתכם במהלך הכהונה, אינכם יכולים לעשות דבר בעניין.

כמו כן, נציגים מייצגים חבילה שלמה של מטרות פוליטיות. אם אינכם יכולים למצוא את ההרכב המועדף עליכם, תצטרכו להתפשר. מצד שני, דמוקרטיה טהורה (או ישירה) עלולה להיות יעילה פחות, ונחשבת כלא ישימה בהיקפים גדולים. החשש משלטון ההמון קיים כבר מימי אפלטון, ועם זאת, רבים, מכובדים יותר או פחות, חולמים על דמוקרטיה טהורה. טכנולוגיות חדשות כמו האינטרנט, יכולות לסייע להגשים חלום זה. השאלה שנותרת פתוחה היא זו: האם כל האנשים יוכלו להתמודד עם כל שאלה (פוליטית), או שאנשים יימנעו מלהיות שותפים פעילים? או שאולי תתקבלנה החלטות מלאכותיות, כמו “נשמע טוב, הבה נצביע לזה”?

כאן נכנסת לתמונה הדמוקרטיה הנזילה - Liquid Democracy. הרעיון הבסיסי הוא זה: הבוחר יכול להאציל את קולו לנאמן (באופן טכני, בא כוח משתנה transitive proxy). הקול גם יכול להיות מואצל הלאה לנאמן של הנאמן, ובכך תיווצר רשת של נאמנים. כל ההאצלות נוצרות, עוברות שינויים ומבוטלות, תחת נושא מסויים כלשהו. מצביע יכול להשתתף בהצבעה על נושא סביבתי, להאציל את קולו למי שתייצג אותו בענייני חוץ, ולאחרת שתצביע עבורו בנושא שלישי, וכו'. בכל עת יוכל כל מצביע לשנות את דעתו.

כל אחד יכול לבחור את מקומו על פני קשת הטווחים בין דמוקרטיה טהורה מחד, לדמוקרטיה ייצוגית מאידך. באופן עקרוני, כל אחד משתתף בנושאים המעניינים אותו/תה, ובכל שאר הנושאים מאציל את קולו לאלו הפועלים למען האינטרסים שלהם. מאליו מובן, שניתן לקבל החלטות מוטעות מעת לעת, אבל, כאמור, ניתן לשנות האצלה בכל עת.

פרוייקט המשוב הנזיל

המשוב הנזיל הוא מערכת מקוונת לדיון והצבעה על הצעות, במערכת פנימית של מפלגה או כל ארגון אחר. המערכת מכסה את כל הטווח בין הגשת ההצעה הראשונית, לשלב ההחלטה הסופית. דיון בנושא טרם ההצבעה עליו, מגביר את המודעות ליתרונותיו וחסרונותיו, והסיכויים והסיכונים הגלומים בו, ומאפשר למתדיינים לשקול ולהציע חלופות להצעה.

המערכת משלבת תפישות של תהליך דיוני לא מנוהל ועצמאי (שנותן משוב כמותי וקונסטרוקטיבי), ודמוקרטיה נזילה של האצלה או ייצוג של זכות ההצבעה. בהמשך לרעיון של דמוקרטיה אינטראקטיבית, המשוב הנזיל מציג ערוץ קשר חדש בין מצביעים או חברי מפלגה, לנציגיהם, מאפשר ייצוג אמין של רצון החברים, וניתן להשתמש בו על מנת להעביר מידע, להגיש הצעות ולהנחות את הנציגים, בהתאם לצרכי הארגון ולשון החוק. מערכת המשוב הנזיל מאפשרת לכל החברים להשתתף, לא רק בשלב ההצבעה, אלא גם בפיתוח רעיונות, ובה בעת היא מסייעת להנהלת הארגון להבין את הרצון האמיתי של הרוב, כדי לקבל החלטות נכונות ואחראיות, בהתבסס על קולו של הרוב. המשוב הנזיל פותח על ידי קבוצת התוכנה הציבורית (Public Software Group) בברלין, גרמניה. המערכת זמינה תחת רישיון המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (Massachusetts Institute of Technology - MIT), ארה“ב, בדומה לרשיון BSD סעיף 3, של אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה (Berkeley University of California), ארה”ב. לפיכך, התוכנה חופשית לכל בבסיסה.

המניע העיקרי לפיתוח הפרוייקט ב- 2009, היתה הדרישה של מפלגה פוליטית בצמיחה, להימנע ממצב של ייצוג היררכי קלאסי. חבר המנהלים של מפלגת הפיראטים בברלין ביקש להבטיח את סיכוייו של כל חבר מפלגה, להיות שותף גם בפיתוח רעיונות וגם בקבלת החלטות. למרות שאנו רוצים שכולם יוכלו להיות שותפים לפיתוח רעיונות, אנו מאמינים שבהתחלה, הצעות חלופה רבות תוצענה על ידי קבוצות קטנות ואף יחידים. זו אינה בעיה, בהינתן התנאים הבאים:

  • * כל אחד יוכל לדעת על ההצעות
  • * כל אחד יכול לתרום לתהליך על ידי הצעת שינויים להצעות
  • * כל אחד יכול לתרום לתהליך על ידי הצעת חלופות להצעות
  • * כל אחד יכול להצביע בסוף התהליך
  • * כל חבר יכול ליזום הצעת חלופה. בשלב הדיוני, יוזמי החלופות מפרסמים את הצעותיהם ומקבלים משוב על מידת התמיכה בהן בתוך הארגון.
  • * הצעות עם תמיכה כמותית/ניתנת לכימות

במקביל, מקבלים החברים הצעות לשיפור הצעות החלופה שלהם. הצעות אלה מכומתות, כך שניתן לדעת כמה תמיכה וכמה התנגדות תהיה להן, אם ימומשו בפועל. מסיבות מובנות, רק מי שיוזם חלופה יכול להחליט אם ההצעה תיושם או לא. הקביעה מהו יישום מתאים משתנה באופן מהותי בין אנשים שונים. לפיכך, לאחר פרסום הצעת חלופה חדשה, החברים יכולים להודיע ליוזמיה אם היישום אכן יממש את מטרת ההצעה.

בנקודה זו נרצה, שכל החברים יעבדו למען אותן מטרות ויציעו רק משובים קונסטרוקטיביים לכל הצעה. איננו מצפים להצעות שיפור ממי שאינם מסכימים עם בסיס ההצעה. אם מישהו חש התנגדות עמוקה להצעה, עליו ליזום הצעה חלופית, או להצביע “לא” כשההצעה תעלנה להצבעה.

אנו גם לא רוצים לאלץ אנשים להתפשר בֵּמקום שאינם רוצים בכך, או לעודד אותם להצביע עם הרוב או בעד הצעות שסיכוייהן גדולים, ולא תואמות את המטרות הפוליטיות בהן הם תומכים (כלומר, מי שתומך בחלופה אחת לא יעודד לתמוך בחלופה אחרת, רק בגלל שלחלופה האחרת יש סיכוי גבוה יותר להתקבל, וחלופה שלישית גרועה משתיהן). אנו מאפשרים לבוחרים להצביע על פי העדפות.

בחירה: קבלה ודחיה על פי העדפות

באופן מכוון אין לנו תיווך או מנהלי משא ומתן נסתרים בין מציעי חלופות. כתוצאה מכך, נוצרים מה שאפשר לקרוא הצעות משוכפלות#, כלומר, הצעות דומות מאוד עם הבדלים מזעריים (שיכולים להיות חשובים מאוד למצביעים מסויימים).

הצעות “משוכפלות” לא אמורות לפגוע ברעיון הבסיסי (וברור שלא לתמוך בו בהכרח), בזכות שיטת ההצבעה המתקדמת שמיושמת במערכת, המבוססת על CSSD (Cloneproof Schwartz Sequential Dropping). לבסוף, אנו נסמכים על עקביות כדי להבטיח אמינות. בעולם הפוליטי זה נקרא שקיפות.

תחזיות ומה נדרש כדי להצליח

אנו מצפים מהחלטות המתקבלות בדמוקרטיה נזילה, להפוך להצעות ממשיות במערכת קבלת ההחלטות של הנציגים הפוליטיים. יכולה להיות לכך השפעה גדולה, אם ההחלטות יוכרו כאמינות ובלתי ניתנות לערעור.

גם אם ההחלטות אינן מחייבות מבחינה חוקית, ורק משמות מדד הלך רוח לנציגים (או חברי מועצת המנהלים), אסור שיווצר ספק שהן לא מייצגות את רצון הבוחרים. כדי לענות על דרישה זו, חייבים להיות חוקים חד משמעיים, מתי ואיך מתקבלות החלטות בארגון. יותר מכך, אם ההחלטות מיועדות להביע את הדעות של קבוצה מסויימת, חייבת להיות הסכמה בתוך הקבוצה על מערכת (דיון וקבלת החלטות) מסויימת, ולכל חבר בקבוצה (ורק להם) תהיה גישה למערכת הזו עם חשבון אחד בלבד.

אם הנסיון שצברנו מראה שאנשים משתתפים בתהליך אם הם חושבים שזה נכון ונציגים לפחות מודעים לרצון הבוחרים, במקום להתווכח עם הרוב הדומם.

משימות - עד ה-2.1.2013

* עמוד פתיחה עם הסברים, סטטיסטיקה ולינקים שימושיים

* עמוד תוצאות סופיות של הכרעות

* הכנת מדריך למשתמש

מדריך למשתמש

הרשמה והאצלת קולות

1. מילון מונחים

2. הרשמה

3. אנשי קשר והאצלה

השתתפות בהצבעות והכרעות

4. עיון בתחומים ובחירת סוגיות

5. הצעות לשינוי והצבעה עליהן

6. הצבעה סופית

השתתפות בדיונים

7. פתיחת סוגיה ומעכב אחר הצעות לשינוי

8. הוספת הצעות לשינוי

משוב_נזיל.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)