כלים של משתמש

כלים של אתר


תכנית_עבודה

תכנית עבודה 2012

סקיצה ראשונית

* פתיחת מפלגה וסיום הביורוקרטיה (חותמת, חשבון בנק, עו“ד, רו”ח, ועדת ביקורת וכיו“ב)
* הקמת יסודות להתנהלות המפלגה - חוקה, תקנון, מבנה ארגוני, נהלים וכיו”ב
* מיפוי הגופים והארגונים הפועלים בתחום זכויות יוצרים, חופש הפרט והפיראט, זכויות יוצרים ופטנטים, קוד פתוח. שקיפות ונגישות, , דמוקרטיה ישירה וכד'
* גיוס פעילים והקמת סניפים (אזוריים) וספינות (תוכניים)
* הקמת גופי המפלגה ומציאת אחראים ואחראיות ל: פעילות אינטרנטית (אתר, ויקי, משוב נזיל, פייסבוק וכו' + צוות מחקר ופיתוח), הקמת סניפים, קשר עם פעילים וארגונים, הפקת אירועים ומפגשים, צוות דוברות ותקשורת
* הפניית פעילים ופעילות להתנדבות וסיוע לגופים השונים במפלגה ומחוץ
* קמפיין השקה - חשיפת האג'נדה הפיראטית תוך התמקדות בנושא אחד (שיתוף מידע?)


* בניית תכנית פעולה ומצע לבחירות הכלליות 2013 - חשיפה וקידום הרוח הפיראטית - יצירתיות, פתיחות, שקיפות וחירויות יסוד.
* בניית תכנית פעולה ומצע (כללי) לבחירות המקומיות 2013 - חשיפה וקידום של יזמות מקומיות, קהילתיות וחברתיות - הטמעת השימוש במערכת משוב נזיל או דומה בקהילות מקומיות, ושימוש במערכת למעורבות והשתתפות הציבור גם בין תקופות בחירות.

ועוד

תכנית_עבודה.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)