כלים של משתמש

כלים של אתר


מדינה

מדינת ישראל הוקמה כחלק מתהליך הסטורי של שחרור העמים מעול השלטונות המלוכניים והאימפריאליים והגדרה עצמית של העמים והחברות במסגרת מדינות הלאום. המדינה הינה מנגנון ציבורי להגנה ושמירה על החופש והרווחה של אזרחיה.

מדינת ישראל הוקמה כמנגנון דמוקרטי הפועל כדמוקרטיה נציגותית.

מפלגת הפיראטים תומכת בקידום דמוקרטיה נזילה, המשלבת בין עקרונות דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה נציגותית.

מדינה.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)