כלים של משתמש

כלים של אתר


מניפסט_פיראטי

מניפסט זה הינו תרגום של מניפסט מפלגת הפיראטים הגרמנית . תרגום המסמך הקיים כאן החל על-ידי החברים מ“מפלגת הפיראטים הישראלית (תל-אביב)” ומבוסס על התרגום בפיראטפאד.

מבוא

למרות כל ההבטחות השטחיות להגן על זכויותינו, המהפכה הדיגיטלית בכל תחומי חיינו מציבה סכנות שאין להן תקדים לכבוד האדם וחירותו. תהליך זה מתרחש במהירות רבה, שאינה מאפשרת לדעת הקהל, לחוקים ולפרטים בחברה להגיב בזמן.

בה בעת, ההזדמנויות לעיצוב תהליך זה באמצעות המסגרת הדמוקרטית של מדינות אינדיבידואליות - הולכות ונעלמות. הגלובליזציה של הידע ושל התרבות האנושית, באמצעים של דיגיטליזציה ורישות, מאתגרת כל היבט של המערכות המסורתיות, החוקיות, הכלכליות והחברתיות.

תגובות לא נכונות לאתגרים אלו הן אחת הסיבות העלולות לעודד יצירת מדינת משטרה טוטאליטרית גלובאלית. הפחד מטרור בינלאומי מביא לכך שהביטחון נדמה חשוב יותר מן החירות, ומשתיק רבים מאלו שתחת תנאים אחרים היו יוצאים להגן על החירות והחופש.

הגדרה עצמית אינפורמטיבית, גישה חופשית למידע, תרבות והגנה על פרטיות, הם עמודי התווך של חברת העתיד, המבוססת על מידע. רק על בסיס זה יכול לקום משטר דמוקרטי עולמי שמבטיח צדק חברתי וחופש הגדרה עצמית.

בראש ובראשונה, מפלגת הפיראטים רואה עצמה כחלק מתנועה פוליטית גלובלית השואפת לעצב את הסדר הנוכחי לטובת הכלל.

העצמת הדמוקרטיה

מפלגת הפיראטים רואה בדמוקרטיה את שיטת המשטר הטובה ביותר האפשרית, משום שרק דמוקרטיה אמיתית תאפשר קיום הוגן ואיזון בין צרכי הפרטים במדינה

הגדלת המעורבות

אנו הפיראטים מכוונים למיקסום השוויון הדמוקרטי בין כל בני האדם. לכן מפלגת הפיראטים שואפת להגדיל ולקדם כל הזדמנות, ישירה או עקיפה, של הפרטים בחברה למעורבות דמוקרטית

זיהוי דרכי פעולה חדשות

המדיה הדיגיטלית הביאה לשיפור עצום במהירות שיתוף המידע בחברה הנוכחית כיום, קל ופשוט לסרוק כמויות של מידע ולהנגישן לכל אדם. כל אלו מאפשרים פתרונות חדשים שבעבר לא ניתנו אפילו להעלאה על הדעת שטרם חשבנו עליהם בעבר, בעזרתם נוכל לאפשר את חלוקת הכוח מחדש בתחומי המדינה הפיתוחים בתחום הניהול המבוזר ומערכות מבוזרות מסייע במידה רבה להשגת מטרה זו. ביזור אדמיניסטרטיבי, והצגת הפצת מערכות מיושמים בהרחבה. המהפכה הדיגיטלית מביאה לאנושות את ההזדמנות לדמוקרטיה יותר מתקדמת, אשר מבקשת לאפשר חופש, וזכויות אזרחיות, במיוחד חופש הביטוי, ואת היכולת של כל אינדיבידואל להשתתף בשיח הציבורי. מפלגת הפיראטים שמה לה למטרה לעצב את החיים הדמוקרטיים בישראל מול ההזדמנויות של המאה ה 21. מפלגת הפיראטים רואה בתכליתה ליצוק תבנית חדשה לחיים הדמוקרטיים של האזרחים, ולהתאים את המערכת החדשה לדמוקרטיה שבה האזרח מקבל אחריות על חייו באמצעות השמעת קולו. אלו יאפשרו לנו לחיות בהתאם לתקופת חיינו במאה ה-21

חיזוק ההפרדה בין כוחות השלטון

אנו הפיראטים רואים בהפרדה מקסימלית והגיונית של הכוחות השלטוניים במדינה כנחיצות עליונה. הפיראטים מאמינים שאין על החברה להתנשא מעל אינדיוידואל עד כדי דיכויו. בכדי לאפשר לאזרחים לקבל החלטות מושכלות אנו צריכים כח פרסומי מבוזר, עצמאי, רב דעתני, ולעולם פוקח עין אשר מורכב מעיתונאות, בלוגים וכל אמצעי מדיה ציבורי. הכח האמור הכרחי לתפקוד תקין של דמוקרטיה. אנו רואים בהגנה על כח זה מכל התערבות את חובתו של השלטון הדמוקרטי. בחובת המשטר למנוע דיכוי זכויות האזרח של הפרט, גם כנגד הרוב. חופש הפרט הבודד מגיע לגבולו כאשר הוא חורג לחופש הפרט של אחר ללא הצדקה.

מערכת בחירות דמוקרטית יותר

אנו תומכים בהעצמת חופשיותם ועצמאותם של פרטים בפרלמנט. במטרה לצמצם משמעת סיעתית ולחצים המופעלים על חברי פרלמנט,למצביעים חייבת להיות יכולת השפעה גדולה יותר על בחירת הנציגים ובפרלמנט.למטרה זו, חייבת להינתן למצביעים האופציה לפצל את קולותיהם בין מועמדים של מפלגות שונות ולתמוך במועמדים על דרך הצבירה,גם ברמה הארצית. ההשפעה של הצבעה טקטית (משמעת סיעתית או קואליציונית)חייבת להצטמצם ולאפשר למפלגות קטנות וחדשות להגיע למיצוי יכולות המצביעים שלהן.

זכויות יוצרים ושיכפול שאינו מסחרי

החלום הנושן של ליקוט כל הידע והתרבות האנושיים והאיחסון שלו לטובת ההווה והעתיד נמצא קרוב להישג ידינו הודות לקצב המהיר של התפתחות הטכנולוגיה בעשורים האחרונים. כמו כל חידוש פורץ דרך גם מצב זה מקיף מספר רב של מעגלי חיים ומוביל לשינויים עמוקים. מטרתנו היא לנצל את ההזדמנויות של מצב זה ולהזהיר מפני הסכנות הטמונות בו. מסגרת חוקי זכויות היוצרים העכשווית מגבילה את פוטנציאל ההתפתחות, מכיוון שהיא מבוססת על רעיון מיושן שנקרא “קנין רוחני” המנוגד לרעיון של חברה המבוססת על שיתוף ידע ומידע.

התנגדות להגבלות העתקה

מערכות טכנולוגיות אשר משבשות או מונעות את יכולת השכפול של תוצרים קריאיטיביים (הגנות העתקה למיניהן, DRM וכדומה) יוצרות מחסור מדומה לצורך הפיכת טובין מציבורי לפרטי לטובת צרכים כלכליים. יצירת מחסור מדומה לצורך הפיכת טובין ציבורי לפרטי אך ורק למטרות כלכליות נראה לנו לא מוסרי, לכן אנו דוחים טכנולוגיות אלו ומתנגדים להן. בנוסף, טכנולוגיות אלה משבשות את השימוש המותר בתוצרים קריאטיביים שכאלה בדרכים רבות. כמו כן, הן מאפשרות שליטה וניטור של משתמשים בדרכים שהן לחלוטים בלתי מקובלות ומסכנות את היכולת של הדורות הבאים להשתמש בתוצרים קריאיטיביים אלה, מכיוון שיתכן ולא תתאפשר להם הגישה למכשירי המדיה של ימים אלה. העלויות הכלכליות של יצירת מערכת הגנה מהעתקות שתהיה מלאה ויציבה מדהימים בחוסר הפרופורציות שלהן לתועלת הכלכלית שתשיג. עלויות עקיפות כתוצאה מהדדיות מורכבת יותר בין מכשירי מדיה ותוכנות מגדילות את עלויות המערכת עוד יותר.

חופש העתקה ושימוש

מכיוון ששכפול של תוצרים דיגיטליים לא יכול להיות מוגבל באמצעים טכנולוגיים המניחים את הדעת ואכיפת המניעה באופן רחב במעגל הפרטי בלי ספק נכשלה, אנו חייבים להכיר בהזדמנות ליצירת מצב שבו תוצרים קריאטיביים יהפכו לנחלת הכלל ולנצל אותה. אנו משוכנעים שיש לראות בשמוש ושיכפול לא מסחרי בתוצרים קריאטיביים כתהליך טבעי, שלא משפיע באופן שלילי על המניעים של רוב היוצרים ,וזאת למרות התנגדות של מספר קבוצות אינטרסים מסוימות. עד כה לא ניתן היה להוכיח קשר כזה ולמען האמת, קיים ריבוי של מודלים עסקיים חדשניים המשתמשים באופן מודע בנגישות החופשית לטובתם ויכולים לצמצם את התלות ביוצרים במבני השוק הנוכחיים. לכן אנו דורשים שהעתקה, הנגשה, איחסון ושימוש בתוצרים קריאטיביים לשימוש שאינו מסחרי, לא רק חייבים להיות חוקיים, אלא שיש לקדם אותם באופן פעיל כדי לשפר את נישות הציבור למידע, ידע ותרבות, משום שזו דרישת סף להתפתחות סוציאלית, טכנולוגית וכלכלית של החברה שלנו.

קידום התרבות

אנו רואים זאת כאחריותנו לקדם ייצור קריאטיבי, במיוחד בהקשר של מגוון תרבותי. השלכות חיוביות של השינויים אותם דורשים חייבים להיות נגישים בהיקף מלא. במידת האפשר יש לפעול לצמצום תופעות הלוואי השליליות.

ליישב את ניגוד האינטרסים בין האמנים לציבור

אנו מכירים בזכותם האישית של היוצרים על תוצריהם בהקשר מלא. לעומת זאת, אופן הניהול של ניצול הזכויות אינו הולם ליצירת איזון הוגן בין מניעים כלכליים מוצדקים של יוצרים לזכותו של הציבור לנגישות של ידע ותרבות. התהליך העומד מאחורי תוצר קריאטיבי בדרך כלל נשען באופן משמעותי על העושר הציבורי ביצירות אינטלקטואליות. ולכן, ההצגה מחדש של תוצרים קריאטיביים למרחב הציבורי היא לא רק מוצדקת אלא הכרחית בכדי להבטיח את המשך קיום היצירתיות האנושית. עקב כך, מסגרת הוגנת להצגת התוצרים הקריאטיביים אל המרחב הציבורי חייבת להיווצר. וזה אומר, בפועל, הפחתה דרמטית של זמן התקפות של זכויות יוצרים, הרבה מתחת לזמנים המצויינים בהסכם TRIPS.

פטנטים

עת אנו עוברים מהעידן התעשייתי לעידן המידע, חוקי פטנטים עולמיים הופכים למכשולים בדרך לחדשנות במקום להוות תמריץ. הנסיון לעצב את העתיד באמצעים קונבנציונאליים לא רק שאינו מצליח לקחת בחשבון את השינויים היסודיים בעולמנו, אלא שהוא גם מציב סכנה גדולה יותר לחברה של מחר כתוצאה מרשימת פטנט על חידושים בתחומים כמו הנדסה גנטית, ביוטכנולוגיה ופטנטים של תכנה. אנו רוצים שוק חופשי יותר, בלי ההגבלות הפטנטים הנהוגות היום. . אנו דורשים שמערכת הפטנטים תעבור שינוי מהותי או שתוחלף במטרה ליצור תקנות הולמות יותר. בשום מקרה אסור לתקנות אלה להתרחב על ידי רגולציות המונעות חדשנות.

פתיחת השווקים ופירוק המונופולים הפרטיים

פירוק המונופולים ופתיחת השווקים הן מטרות מוצהרות של מפלגתנו. פטנטים, הם צורה של מונופול פרטי המגובה על ידי הממשל, הגורמים לירידה מלאכותית ברווחת הציבור אשר מצריכה הצדקה והשגחה באופן מתמיד. ויתרה מכך, עלייה בתחרות הבינלאומית מובילה לניצול לרעה של שיטת הפטנטים הנוכחית, כך שלעתים קרובות כבר לא קיימת תועלת ברורה ומובחנת של שיטה זו לחברה. לכן, אנו שואפים לעצור את הגידול בניצול לרעה של פטנטים. בכל מקרה, יש למנוע רישום פטנטים על המצאות טריוויאליות או שימוש לרעה בפטנטים בכדי למנוע התקדמות תעשייתית. אמירה זו נכונה במיוחד בכל הקשור לחברות התרופות. הדרישות הכספיות והמבנים המונופוליסטיים בשוק מצריכים ארגון מחדש בכדי להביא את משאבי החברה לשימוש חיובי במקום לבזבז אותם בשל חסמים המטיבים עם פרטים אחדים. ההשלכות של רישום פטנטים בתחום התרופות מעוררות התנגדות מנקודת מבט מוסרית.

פטנטים בחברת מידע

הצלחה כלכלית בחברת המידע אינה תלוייה עוד בהמצאות טכניות, אלא בידע, מידע ואופן הפיתוח שלהם. נסיונות לווסת גורמים אלה על ידי שימוש בשיטת רישום הפטנטים מנוגדים לחלוטין לדרישתנו לידע ותרבות חופשיים לאנושות כולה. אנו מתנגדים לרישום פטנטים על אורגניזמים וגנים, על רעיונות עסקיים ועל תוכנות, משום שלרישום פטנטים במקרים אלה יש השלכות שאינן מניחות את הדעת ושאינן מוצדקות בשל שהן משבשות את ההתקדמות של חברת ידע, הן מפריטות טובין ציבורי מבלי להעניק פיצוי ומבלי שיתרחש מקרה חירום ובשל שאינן מהוות המצאות במובן המקורי של המילה. ההתפחות החיובית שלחברות טכנולוגיות מידע קטנות ובינוניות ברחבי אירופה מראה שפטנטים כלל אינם הכרחיים בתחום התוכנה.

תשתית טכנית חופשית הנשלטת באופן דמוקרטי

בחברת המידע והתקשורת המודרנית שלנו, יש חשיבות עליונה לכך שלכל האזרחים תהיה שליטה מוחלטת על עיבוד נתוניהם והתקשרויותיהם בכל זמן, אם ירצו לעשות זאת. מתן החופש לכלל האזרחים מכוון למנוע את ריכוז המידע והשליטה במערכות בידיהם של פרטים בודדים. המטרה היא לבזר את הכוח באופן רחב ככל שניתן על פני כלל האזרחים ובכך להבטיח את חופשיותם ופרטיותם.

סטנדרטים פתוחים

ניתן להבטיח גישה חופשית ומתמשכת למידע מכל סוג במערכות לבחירת המשתמש רק אם מידע זה יהיה נגיש בפורמט המתכתב עם סטנדרטים פתוחים. מצב זה דומה לשילוב מערכות טכניות שונות. בהינתן פונקציונאליות זהה, הן ניתנות להחלפה רק במידה והממשק מתאים לסטנדרטים פתוחים. לכן אנו תומכים בשימוש והפצה עקביים של סטנדרטים פתוחים. מהלך זה יגרום לצמצום התלות ביצרנים אינדיבידואליים ויאפשר תחרות חופשית בין פתרונות טכניים.

סטנדרט פתוח הוא פרוטוקול או מבנה העומד בתנאים הבאים:

* לכל המשתתפים תהיה גישה מלאה שוויונית וציבורית ותתאפשר הערכה ושימוש באופן שווה בינם. * אין מרכיבים או הרחבות שתלויים במבנים או בפרוטוקולים שאינם מתיישבים עם הגדרה זו * אין מגבלות חוקיות או טכניות המגבילות שימוש על ידי אף קבוצה או מבנה עסקי * הפיתוח מנותק מכל יצרן, בתהליך פתוח להשתתפות שיוויונית של מתחרים וצד שלישי * קיומם של מספר יישומים שונים לחלוטין בביצוע יצרנים שונים, או יישום חופשי לחלוטין

תכנה חופשית

אנו תומכים בקידום תוכנות אשר מאפשרות ללא מגבלות את השימוש בהן, ואת הניתוח, ההפצה והיכולת של כל אדם לשנות אותן. תוכנות אלו, הנקראות תוכנות חופשיות, מבטיחות למשתמשים את החירות הבסיסית ההכרחית ללקיחת שליטה על המערכות הטכניות שלהם ואת היכולת לתכנן אותן בשיתופיות ודמוקרטיות, במידת הצורך. כך תתאפשר תרומה משמעותית לחיזוק העצמאות והפרטיות של כל המשתמשים.

מעורבות בחיים הדיגיטלים

המעבר לחברה דיגיטלית מהווה צעד משמעותי בהתפתחות. הוא משפיע בצורה ניכרת על חיי החברה שלנו, תהליכים פוליטיים ופעילויות כלכליות. תקשורת חופשית היא קטליזטור להתקדמות החברה, וטכנולוגיות דיגיטליות חדשות חושפות פוטנציאל שלא היה ידוע עד כה. הזרימה החופשית של המידע יוצרת אזרחים אשר מסוגלים להגן ביעילות על חירויותיהם כנגד נטיות טוטאליטאריות. קישוריות חופשית מאפשרת לגשר בין היצעים וביקושים מכל סוג. לא ניתן לדמיין חברה מודרנית ללא תקשורת דיגיטלית. צעדי המדינה חייבים להיות מוכוונים לאבטוח וקידום התקשורת הדיגיטלית.

גישה לתקשורת דיגיטלית

תקשורת דרך רשתות דיגיטליות, כגון אינטרנט, משחקת תפקיד שחשיבותו הולכת וגדלה.ללא איפשור להשתתף, חופש ביטוי אמיתי או התפחות אישית, אינם אפשריים. גישה לתקשורת דיגיטלית מאפשרת השתתפות מלאה של החברה, הפצה חופשית, גישה למידע ציבורי, כך גם פעילות חינוכית, תרבותית וכלכלית בצורה מקווננת.

לעולם אין למנוע גישה זו - לא זמני ולא תמידי, לא חלקי ולא מלא. במקום, חייב להיות מובטח שכל אחד מתוך החברה מקבל את ההזדמנות להשיג גישה הולמת לתקשורת דיגיטלית. איכות ומהירות הולמות בכדי שתמסורת המידע תהיה מובטחת היטב, אפילו באיזורים מרוחקים מערים, על מנת להעניק לאזרחים גישה למאפיינים הנפוצים ביותר. אף כפר או עיר צריכה להיות מנודה מהשתתפות מלאה בחיים הדיגיטליים. זה נכון גם לגבי טלפונים ביתיים וגם לסלולאריים. לכן, התדרים הפנויים חייבים להיות נגישים לבסיס רחב ודמוקרטי של משתמשים אזרחיים.

שימושים אפשריים של תקשורת דיגיטלית

חברה דיגיטלית מתקשרת דרך האינטרנט ואין ספור תת-רשתות,המופעלות על ידי מספר רב של ספקים.הם יוצרים יוצרים מרחב וירטואלי ציבורי, שחייב להיות נגיש באופן שווה לכולם. אסור ששליטת הספקים במרחב הוירטואלי הציבורי הזה תנוצל לרעה על ידם בכדי לכפות הגבלות כלפי פרטים המשתמשים במרחב זה. חסימת משתמשים או הגבלות ברוחב פס הן מגבלות שאינן מקובלות. רק אם כל משתמש יוכל להשתמש בכל שירות באופן שווה כולנו נוכל להשתמש למצות את המקסימום מהשימוש שלנו באינטרנט. הפליה נגד פרטים תעודד את יצירתם של מונופולים, תגביל את יכולת החדשנות של הרשת ותוביל למגבלות על חופש הביטוי. רגולציה ממשלתית הכרחית כדי לשמר את חופש האינטרנט לכולם וכדי לוודא שהרשת ניטרלית ומתייחסת באופן שווה לכל המשתמשים על ידי ספקי האינטרנט.

פרטיות

הזכות לשמירה על הפרטיות היא מעמודי התווך הקריטיים ביותר של חברה דמוקרטית. חופש הביטוי והזכות להגשמה עצמית אינם יכולים לבוא לידי מימוש ללא שתי דרישות אלה. טכניקות ושיטות בהן המדינה יכולה להשתמש כנגד אזרחים חייבות להיות תחת ניתוח והערכה מתמדת של נבחרי הציבור. אם הממשלה מנטרת אנשים שאינם חשודים בפשע אז מדובר בהפרה בסיסית ובלתי מקובלת של הזכות לפרטיות. לכל אזרח חייבת להיות מובטחת הזכות לאנונימיות, שהיא חלק מהחוקה הגרמנית. אסור בשום מקרה למדינה לחלוק מידע אישי עם חברות ומיזמים פרטיים. חוקי הפרטיות החלים על תקשורת בדואר חייבים לחול על כל צורות התקשורת. לממשל מותר לנטר התקשרויות של אזרחים רק אם יש רעיותת מבוססות שאזרח זה ביצע פשע.

שקיפות מוסדות השלטון

החברה המודרנית שלנו מתפתחת במהירות גדולה מאד. עוד ועוד מידע מצטבר ומתחבר. מידע שמתחבר הוא ידע, וידע הוא כוח. לכן, במידה והגישה לידע מוגבלת למעגל קטן של אנשים המרוויחים מכך, בלית ברירה נוצרים מבני כוח ששמים אנשים פרטיים, ארגונים, או גופים ממשלתיים בעמדת יתרון ובכל מסכנים את התהליך הדמוקרטי בחברה חופשית. התהליך הדמוקרטי מבוסס על השתתפות רחבה של כל האזרחים בעיצוב ובהשגחה על תהליכים על חברתיים, גישה זו לא מסתדרת עם יתרון מידע יחסי שפרטים מנסים להשיג על חשבון החברה כולה. שקיפות המנהל והתהליכים הפוליטיים בכל הרמות של הממשל היא זכות אזרח בסיסית. חייבים להבטיח זאת, להגן ולאכוף כל נסיון פגיעה בזכות זות בכדי לתמוך בסדר הדמוקרטי החופשי שלנו.

גישה חופשית למידע ציבורי

מפלגת הפיראטים דורשת שכל התוכן שנוצר על ידי רשויות ציבוריות או מסובסד על ידן יהיה נגיש באופן חופשי לציבור כולו. הנגישות לא תהיה מוגבלת על ידי הגבלה בירוקרטית, רשיונות, קנסות או עיכובים טכניים. התוכן יהיה זמין ברשת בפורמטים פתוחים ומתועד. הפצה ושימוש פירסומי (של התוכן) מורשים באופן מפורש. חריגים לחובת הפרסום יהיו אפשריים רק מנימוקים משמעותיים; אלו חייבים להיות מוסברים בכתב לגבי כל מקרה ומקרה. מפלגת הפיראטים מקדמת דמוקרטיה עקבית, פתיחות ושקיפות. אנו רוצים שבידי כל אדם יהיו האמצעים הבסיסיים הנדרשים כדי להבין ולהעריך את עבודת הציבור וגופים הממומנים ע“י הציבור (חופש המידע). לשם כך נדרש שכל המידע שנוצר כאן יועמד באופן חופשי ומיידי, ללא צורך בקשה, בדגם סטנדרטי ולמשך זמן בלתי מוגבל (מידע פתוח). כעקרון, האזרחים חייבים להיות בעלי זכות גישה, שימוש והפצה של תוכן שנוצר באמצעות מימון ציבורי, בכל זמן שיחפצו בכך (מאגר משותף פתוח) אנו מתנגדים לסודיות, מידור והולכת שולל בנוגע לתחרותיות במגזר הציבורי. אנו מתכוונים להשתמש בידע חופשי ו-ויראלי על מנת להפוך את המגזר הציבורי ליעיל יותר, שקוף יותר וניתן יותר לניהול. בתחום המדע במיוחד, מימון ינתן אך ורק בתמורה לפרסום חופשי של הידע הנצבר (גישה חופשית)

חינוך

חינוך בחברה דמקורטית חופשי

כל אדם זכאי לגישה חופשית לכל מידע והשכלה. זה נחוץ בחברה דמוקרטית חופשית כדי להבטיח את מקסימום השיתוף החברתי לכלל האזרחים .ללא קשר לרקע החברתי שלהם. בהתחשב במטרה זו, הדרישה העיקרית של המוסד החינוכי היא לתמוך בפיתוח אחראי,ביקורתי וחברתי באישים/פרטים. ההתמקדות העיקרית חייבת להיות על צרכי ה”לומדים. גישה חופשית לכל מידע וחינוך הוא לא רק הכרחי כשמדובר בהתפתחות חברתית אלא הוא גם נחוץ עבור התפתחות הכלכלה . רק על ידי שימור,שיתוף ורביית הידע אנו יכולים לאבטח את התקדמותנו ואת השינוי החברתי העתידי. השקעה בחינוך היא השקעה בעתיד!

תשתית החינוך הציבורי

גישה החופשית למוסדות חינוך הוא לטובת הכלל. לכן זו משימתה של החברה שתבוא לידי מימוש ע“י המדינה ועליה לממן תשתית מערכת חינוך חזקה והולמת הנגישה לכול. מימון פרטי של חינוך ציבורי הוא חיובי כל עוד אין לו השפעה על תוכנית הלימודים הקיימת. כל שכר לימוד מכל סוג מגביל את הגישה לחינוך, לכן אנחנו דוחים את גבייתו בצורה גורפת. על אותו משקל חופש השימוש של חומרי לימוד וחינוך חייב להיות מגובה. הדרך הטובה ביותר להבטיח את החופש הזה הוא לתמוך ולפתח עוד חומרי חינוך והוראה חופשיים למען שיתוף הידע. היצירות החופשיות הללו לא רק נגישות ללא עלות למטרות חינוך אלא גם מאפשרות שימוש למורים/מנחים/ מדריכים לאמץ אותם למערכי השיעור שלהם ללא השלכות משפטיות. על אף שהממשלה אחראית לחינוך הציבורי. למידה במוסדות ציבוריים אינה יכולה להוות תחליף לחינוך הורי. מערכת חינוך כוללת דורשת את שני ההיבטים הללו של חינוך והן תומכות ומשלימות אחת את השנייה

חינוך כתהליך אישי

כל בן אדם הינו אינדיבידואל (יחיד) עם העדפות אישיות, נקודות חוזק וחולשה. חינוך מוסדי הינו לשם תמיכה באינדיבידואלים (יחידים) לפתח את הכישרונותיהם ולהפחית את חולשותיהם ולגלות תחומי עניין חדשים ולפתח מיומנויות. אך בהתאם ללוח זמנים נוקשה חלק מהצורות להערכת השכלה/חינוך אינם עומדים בדרישות אלו. מה שאנחנו דוחים הוא הערכה של התנהגות המבוססת על קונפורמיסטיות (קבלת סמכות) כגון: ציוני בית ספר עבור אתיקה בעבודה והתנהגות. תוכנית לימודים חייבת להיות מבוססת על עקרונות מבוססים, ידע מוכח וחייב לעבור מנקודת מוצא ניטראלית. לכן דרישות אלו דורשות אובייקטיביות המאזנות את נקודת המבט ומאפשרת ביקורת והערכת מקורות מידע.

דמוקרטיזציה של מוסדות חינוכיים

מוסדות חינוך משאירים רושם ממושך על סטודנטים ותלמידים הלומדים בהם. לכן הם צריכים להוות מקום משכן ללומדים. סטודנטים ותלמידים צריכים להיות מסוגלים להעריך את המוסדות הללו ולעשות בהם שימוש בכל זמן. ארגון דמוקרטי של מוסדות חינוך וכמו כן קבוצות עניין במוסדות חינוך והשכלה צרכים לתת ללומדים אמצעים, אמות מידה והשפעה כיצד לחיות ע”פ ערכים דמוקרטים ולאפשר קבלת החלטות מסדר גבוהה ולחזק את תחושת הקהילתיות בתוך מוסדות החינוך וההשכלה.

חינוך הגיל הרך

חינוך הגיל הרך הינו בעל חשיבות מרכזית במטרותיה של המפלגה הפיראטית. מטרתה היא לאפשר לכל הילדים ללא קשר לקיומם של הבדלים – לפתח את כישוריהם האישיים בכל דרך בה הם יוכלו להתחיל את עתידם בבית הספר עם תנאי הקדם הטובים ביותר – ללא מתן חשיבות למורשת התרבותית והחברתית שלהם, נכויות פיזית או רגשית כאלה ואחרות. לכן המפלגה הפיראטית תומכת במתן חינוך חינם לגיל הרך עם אפשרות להשגחה מקיפה במרכזי יום לילדים עם שעות פתיחה הגיוניות וממוקמות בקרבת מקום מגוריהם או מקום עבודתם של הוריהם, לכל הילדים מעל גיל שלוש. המפלגה הפיראטית דורשת שמשימת החינוך של מעוני יום וגני ילדים תהייה מוכרת וממומנת באותה צרוה כמו בתי הספר.

Media skills

Finding, understanding, assessing and disseminating information in various forms is becoming increasingly important in the future. Over the last years, the amount of freely available information has become so great that no individual could reasonably process it all. Therefore, the semi-automatic selection of information - which makes it easier to understand - is gaining importance. Cultural differences make it difficult for users to understand information by some authors; on the other hand, comprehensive online references allow people to look up unfamiliar terms within seconds. This means that a growing part of the knowledge necessary to understand concepts is not imparted by way of general education, but is acquired as necessary. In a time where information is practically freely available, it becomes more and more important to evaluate information. Each capable interest group is interested in disseminating its own view of the world through as many information channels as possible. Since costs are negligible nowadays, this has become much easier than in the past. At the same time, the classic media landscape is changing. Tasks that were formerly performed by professional journalists, must now be performed by individual readers. In addition, our natural sense for heuristics, i.e., the tendency to trust certain types of information more than others, has become virtually useless due to advances in imaging and video editing. Advertising psychologists are actively working on influencing people subconsciously. We must educate people and develop their ability to filter medial influences, including music and olfactory stimuli.

Learning goals instead of curricula

Each lesson has the aim of teaching the learners something they did not know before or to reinforce something they already know through repetition. This is done by letting learners work consciously on a topic or by teaching them to learn behaviors and procedures as they work on a different topic. Where the selection of topics and procedures is of no particular relevance for the educational goal, the learners will select them. Learners must be informed about the educational goals they are pursuing. The educational goals should be set in such a manner that general educational goals - under consideration of learners’ previous knowledge, skills and interests - should be largely attainable.

הזכות לבטחון אישי והשתתפות חברתית

לכל אדם שמורה הזכות לבטחון אישי והשתתפות חברתית. שמירה על כבוד האדם היא ערך עליון כפי שמשתקף בחוקי היסוד של מדינת ישראל.

בני אדם יכולים לחיות בכבוד רק אם צרכיהם הבסיסיים מתמלאים והשתתפותם בחברה מובטחת. בכלכלה מוניטרית, דבר זה דורש הכנסה. אם הכנסה קבועה יכולה להתקיים רק בעבור עבודה, עלינו לדאוג לתעסוקה מלאה על מנת לשמר את כבודו של כל אדם ואדם. זו הסיבה שתעסוקה מלאה הייתה ערך עליון במדיניות הכלכלית בעבר.

ישנם שתי דרכים שבאמצעותם אנו חותרים למטרה זו. האחת, דרך מדיניות כלכלית השואפת לייצר מקומות עבודה. השניה, באמצעות מקומות עבודה ציבוריים שמטרתם העיקרית הבטחת הכנסתם של האזרחים. שתי הדרכים גם יחד דורשות מימון ציבורי משמעותי. אם כספי הציבור ישומשו למטרה זו, לעומת זאת, הדבר חייב להיעשות ביעילות המירבית. מאחר והמטרה היא להבטיח הכנסה ואורח חיים מכובד לכולם, הכנסה זו חייבת להיות מובטחת ישירות לכל אזרח. רק בדרך זו נוכל להבטיח את כבודם של כל האנשים, ללא יוצא מן הכלל. בדיוק כשם שאנו מבטיחים את בטחון הציבור, דרכי תעבורה וחלקים גדולים ממערכת החינוך ללא תמורה מיידית, כך שמירה על אורח חיים מכובד חייב להיות מהתשתיות שלנו.

אנו הפיראטים משוכנעים כי הרוב המוחלט של האנשים יגשים את ההזדמנויות המגולמות באורח חיים מכובד על מנת לפתח את מלוא יכולתם הכלכלית והחברתית. אורח חיים מכובד יוצר מרחב לחינוך עצמאי, מחקר ופיתוח כלכלי. הוא מאפשר רוח התנדבות, דאגה לסביבה ולסובבים, עיתונות עצמאית, פעילות פוליטית ויצירה של אומנות ותוכנה חופשית. כל אלה מעשירים את החברה בכללותה. זו הסיבה שמפלגת הפיראטים תומכת בפתרונות אשר מבטיחים, ללא תנאים, את כבודו של האדם וזכותו להשתתפות חברתית ובו בזמן משמרים ומאפשרים חופש כלכלי. אנו רוצים למנוע עוני, לא את הקדמה.

מדיניות מגדר ומשפחה

מפלגת הפיראטים תומכת במדיניות מודרנית של מגדר ומשפחה. בהתבסס על העיקרון של הגדרה עצמית פרטית. מפלגת הפיראטים מבקשת שהפוליטיקה תכבד את הגידול במגוון אורחי החיים. חייבים ליצור מצב בו כולם יכולים לבחור באופן חופשי את האופן בו הם רוצים לחיות ואת סוג החיים המשותפים המועדף עליהם. אסור שמודלים אלה יתבססו על ניצול של פרטים או על מרדף אחר תועלת אישית.

חופש הגדרה עצמית בנושאי מגדר וזהות/אוריינטציה מינית

מפלגת הפיראטים דוגלת במדיניות המכבדת ומקדמת חופש הגדרה עצמית של מגדר וזהות/אורינטצייה מינית. אנו דוחים הגדרה של מגדר מסויים או תפקידים מגדריים על ידי אחרים.אפליה מגדרית, מבנים חברתיים שהם תוצאה של מודלים מגדריים אינם עומדים בדרישות של פרטים ולכן חייבים להתגבר עליהם.

* מפלגת הפיראטים מתנגדת לאיסוף מידע מגדרי על ידי הרשויות, במקום רישום אוטומטי על ידי הממשל חייבים להתיר לכל פרט בחברה לבחור את המגדר של עצמם. * החוק שמכריח הורים לתת לילדיהם שמות המתאימים למין מסויים חייב להעלם * ניתוח לשינוי מין עבור ילדים חייב להיות אסור אם ניתוח כזה עשוי לפגוע בזכותו של הילד להגדרה עצמית

הכרה והגנה על הזכות להגדרה-עצמית של מגדר וזהות/אוריינטציה מינית

רדיפת אדם על בסיס מגדר, זהות מינית או אוריינטציה מינית היא דבר שלא ייעשה.

אם רדיפה כזו נתמכת, בין אם רשמית או לא-רשמית, על ידי ממסד ממשלתי או אחר, הדבר מחייב הכרה בבקשה למקלט מדיני. הדבר אינו מחייב מהקורבן להוכיח את זהותם המינית. במדנות רבות, בני אדם מופלים לרעה או מוגדרים כפושעים בשל נטייתם המינית, אם היא חורגת מהנורמות המקובלות. אנו דוחים כל אפליה וקרימינליזציה מסוג זה. שונות במגדר או בנטייה או אוריינטציה מינית אינה עילה לסווג כמחלה או סטייה.

החופש להגדרת נישואי חוזה

הפיראטים תומכים בפלירליזם של הגדרות לנישואי חוזה. המדיניות הרשמית חייבת לקבל מגוון רחב של אורחות חיים ולאפשר בחירה חופשית בכל הנוגע למיסוד התא המשפחתי. אנו דוחים כל העדפה כלכלית של מודלים ספציפיים רק על סמך מבני תא משפחתי היסטוריים.

* הפיראטים תומכים בשוויון מלא לנישואין ולבריתות אזרחיות * לכל צורות התא המשפחתי צריכה להיות שמורה הזכות לרישום בברית אזרחית. נדרש לפתח ולעגן עקרונות להרחבת הברית האזרחית למערכת יחסים של יותר משני בני אדם. * בריתות אזרחיות צריכות לעקוב אחר מודל PACS הצרפתי. ברית זו חייבת לאפשר העברה גמישה יותר של זכויות, כמו גם לאפשר נהלי גירושין פשוטים ככל האפשר. בנוסף, בריתות מסוג זה חייבות לאפשר לנוטריונים את הזכות לרשום חוזי נישואין, ככל שכרגע זכות זו שמורה למדינה בלבד.

Free self-determination and support for families

The Pirate Party supports the equal recognition of lifestyle models in which people assume responsibility for each other. Regardless of the chosen model, communities which nurture children or support weak persons deserve special protection. Our family policy aims at giving equal legal status to such communities. • Equal opportunities for people taking care of children: Having children must not lead to discrimination or disadvantage. Gender or sexual identity/orientation must not be the reason for prerogatives or obligations to participate more or less in childrearing. We Pirates support the dismantling of existing social expectations which prevent or complicate real free individual decision-making. • Tax splitting for married couples must be abolished. Fiscal privileges for individuals or communities must be given to those who take care of children and weak individuals. • There must be sufficient childcare services to enable free self-determination of lifestyle choices. There must be a legal right to childcare beginning at birth. • Having children must be independent of gender identity or orientation. Same-sex partnerships must also be allowed to bear, adopt and raise children.

סביבה

קיימות (חופש לדורות הבאים)

מפלגת הפיראטים תומכת בקיימות. לכן אנו רוצים לוודא שהבסיס לקיום חופשי ומכובד יהיה קיים גם בעתיד. דרישת קדם אחת היא שקיפות ואחריות בכל הקשור לשימוש במשאבים טבעיים.

סביבה שניתן לחיות בה

אנו שואפים לשמר סביבה טבעית ובריאה. וזה אומר הפחתת המזהמים שמשתחררים לסביבה שלנו והגנה ושיקום של אזורים טבעיים, ובמיוחד של כאלה שבהם קיים מגוון רחב של צמחים ובעלי חיים בסביבתם הטבעית

שימוש במשאבים

אנו דורשים שימוש אחראי במשאבים. שימוש דלקי מאובנים ומשאבים מתכלים חייב להיות באופן שמאפשר קיום . בכדי לשמר הזדמנויות לדורות הבאים, משאבים מתחדשים חייבים להחליף בסדרי מידה גדולים את השימוש בדלקי מאובנים ומשאבים מתכלים.

מדיניות אנרגיה

אנו רוצים תשתיות אנרגיה אשר שומרות על הסביבה והינן בטוחות בטווח הארוך. כלומר, מעבר מאנרגיות מבוססות דלק מאובנים למקורות אנרגיה מתחדשים. השימוש במקורות אלה חייב להעשות בתנאי של שמירה על כל המטרות הסביבתיות האחרות. בנוסף, אנו דורשים תשתית יצירת אנרגיה שקופה ומבוזרת. רק בצורה זו נוכל להבטיח את השתתפות כל האזרחים ולמנוע מונופולים בתחום.

עידוד המגוון

Migration enriches society

We consider diversity, which also develops when people of different heritage live together, as an enrichment to society. We recognize the mutual influence of discrimination by the social majority and segregation of people stigmatized as „foreign“. This situation is not compatible with our concept of human dignity. The technological means to cover comparatively large distances has also fundamentally changed the conditions for migration. The Federal Republic of Germany has been an immigration country for decades. In addition, it is a part of the European Union, which is itself undergoing a process of progressive integration and is gradually taking over more responsibilities. Hence, the German immigration policy faces a quadruple challenge:

The development of the European Union also leads to the completely free movement of its citizens

Today, citizens of the European Union enjoy unrestricted workforce mobility and choice of residence. Within the European Union we see the development towards a completely free choice of residence. Social security systems must adapt to this change. Language training offers and cultural diversity are a part of this development.

Discrimination of labor migrants for several generations is inhumane

.People who came to the European Union as labor migrants from former colonies and overseas territories have the right to become naturalized. This includes complete integration into the educational system and the labor market, as well as the option to participate and shape our cultural and political life. Those states of the European Union which still base nationality on ancestry must introduce rules which give people born within the European Union the direct right to acquire the citizenship of their country of birth. As a consequence, multiple citizenship must be accepted for at least two generations to facilitate the integration of immigrants into the host country’s political and social life. The host countries’ success at integrating immigrants will be measured by the number of immigrants who are willing to renounce their foreign citizenship out of their own free will. The European states are required to give immigrants and their descendants a real chance to acquire an education and achieve professional success. Reducing discrimination and enabling all inhabitants to live together in a beneficial manner requires targeted political action. People who are not citizens of a EU state must also have the right to participate in elections for communal representatives at their main residence.

Europe needs economic migration

The economic development of Europe depends on the promotion and utilization of the skills and abilities of all citizens who live here. Unfortunately, past efforts to educate broad segments of society often appeared to promote the opposite. But the demographic development of the European countries permits the forecast that this approach will not suffice to sustain the social security systems. Before economic and social injustice are not eliminated worldwide, the European countries are dependent on allowing everyone to settle here and contribute to Europe’s economic success. This requires rules which regulate economic immigration and distinguish between economic migration and the right to asylum for victims of persecution and war. The waiting times for a secure residence permit and the chance for naturalization must be reduced significantly; special efforts by immigrants to learn the language and achieve professional integration must be supported; a lack thereof must not be used as an excuse for discrimination. Recognition of foreign degrees, certificates and diplomas must be facilitated to achieve professional integration. We need more international contractual agreements for the mutual recognition of educational degrees.

Providing asylum from persecution and war

Granting asylum against political persecution and the results of war and civil war are essential obligations under international law. This is a joint obligation of all European countries. Individual states’ efforts to evade this obligation - Germany being one of them - run contrary to this effort. People who seek refuge in Europe have the right to a life in dignity, to free movement and to participation in the workforce, in education and culture. This right applies even if the reasons for their emigration have not been recognized yet. It also applies if it is not possible for the refugees to return to their home country.

הפרדת הדת מהמדינה

מגוון וחופש התרבות, הדת והאידיאולוגיה הם מאפיינים של החברה המודרנית. שמירה על חירויות אלה היא חובת המדינה.

אנו הפיראטים רואים בחופש הדת לא רק את החופש להאמין בדת מסויימת, אלא גם את החופש מפטרנליזם דתי. אנו מזהים ומכבדים את החשיבות שבה אדם רשאי להחזיק באמונות מסויימות. למרות חופש הדת המעוגן בחקיקה, מדינת ישראל איננה חופשית מדת ומפריבילגיות השמורות לדת היהודית. זוהי סתירה אשר עלולה להוביל לקונפליקט חברתי משמעותי בשל הגירה ועלייה במגוון הדתי. שמירה על ניטראליות המדינה מבחינה אידיאולוגית היא לכן תנאי מקדים הכרחי להתפתחות חיובית של החברה.

מדינה חילונית מחייבת הפרדה ברורה בין הספרות הפוליטיות והדתיות. פריבילגיות כלכליות ומבניות לדתות מסויימות, כגון סובסידיות פיננסיות, חלוקת תפקידים במוסדות ציבור וניהול השירותים החברתיים הם בעיתיים מאוד, ועל כן קיים הכרח לצמצמם. על מנת לצמצם את איסוף המידע על כל אזרח, איסוף ורישום של מידע בנוגע לדתו של אזרח חייב להיפסק.

מאוחדים כנגד גזענות

גזענות ואפליה על רקע תרבותי ממשיכים להוות בעיה מהותית אשר מסכנים את השלמות החברתית בחברה מגוונת. אלימות והפחדה על רקע עדתי, דתי או תרבותי לחלוטין לא מתקבלים על הדעת. לכן, עלינו להתנגד לגזענות וקסנופוביה בכל צורה, כשם שנתנגד לכל אידיאולוגיית שנאה כנגד קבוצה מסויימת אחרת.

תיאוריות סוציולוגיות דרוויניסטיות אשר מציגות בני אדם מגזע מסויים כעליונים הופרכו אמפירית ואינו עומדות בקנה אחד עם הערכים והמטרות של מפלגת הפיראטים, כמו גם האידיאולוגיות אשר מצדיקות “מלחמת עולמות” באמצעות טיעונים הנוגעים לשאיפות הגמוניות קולקטיביות.

אנטישמיות ואיסלאמופוביה הם דוגמאות לאידיאולוגיות כאלה. כאן, עלינו לא רק להתמקד בקבוצות בשולי המפה הפוליטית, אלא להתנגד לאפליה בלב החברה: גזענות יומיומית, סטריאוטיפים גזעניים רדומים, והמגמה העולה של איסלאמופוביה.

מפלגת הפיראטים מעוניינת לתמוך בקמפיינים ויוזמות שמטרתן לשפר את ההבנה בין תרבויות ואידיאולוגיות, לפעול כנגד אפליה ולקדם שלמות חברתית. אנו תומכים גם בקמפיינים אשר מתנגדים לפעילויות אשר מתקיימות בקצוות המפה הפוליטית ומעוניינים לעזור לאנשים לצאת ממעגלים אלה.

מדיניות סמים

מדיניות הסמים הגרמנית נשענת על מניעה כבר כמעט 40 שנה, כשהיא מכוונת למטרה הבלתי מציאותית של חברה נטולת סמים. חומרים שנמצאו במחקרים רלוונטיים כבעלי סיכון נמוך יותר להתמכרות נשארו אסורים כשחומרים מסוכנים יותר כמו אלכוהול וטבק מקובלים חברתית, כמו גם מוצרים מתחום התרופות בעלי סכנת התמכרות גבוהה. הממשל דבק בחוקים בלתי יעילים אלה בכדי להגן על קטינים, שמתעלמים מהסכנות האמיתיות שקיימות בשימוש בסמים, יוצרים עומס יתר על כוחות המשטרה ועל בתי המשפט, ועולים לאזרחים בליונים של כספי מיסים בכל שנה

מדיניות סמים חדשה

מפלגת הפיראטים של גרמניה תומכת במדיניות סמים נקיה מדיכוי ודורשת לשים סוף למניעה הכושלת. אנו דוחים את החלוקה הנוכחית, שאינה עומדת במבחן המדע, לסמים חוקיים וסמים שאינם חוקיים. אנו דורשים גם הערכה אובייקטיבית של כל החומרים הפסיכואקטיביים בהתבסס על על פוטנציאל הסכנה של כל אחד מהם. התפיסה העכשווית, חסרת הבסיס של הממסד הלוקח תפקיד אב על אזרחים בוגרים ושימושם האחראי בחומרים משני תודעה עומד בניגוד לעיקרון הבסיסי של מפלגת הפיראטים של חברה אחראית. צרכנים עדיין מופללים, דבר המוביל לסחר בשוק השחור. את הסחר הזה חייבים להחליף במערכי חלוקה וקמוענאות. כך ניצור מסגרת שתוכל לפתור רבות מן הבעיות מולן אנו עומדים היום

רגולציה, עזרה והכוונה במקום ענישה

פעילות מניעה חייבת להיות כנה ואובייקטיבית על מנת לתת תוצאות משכנעות וברות-קיימא. רגולציה הכרחית תחת מדיניות סמים חדשה חייבת לכלול את כל הנוגעים בדבר על מנת לפתח עקרונות מציאותיים וחופשיים מאידיאולוגיה. חוקים, רגולציה ותקנות לאספקה מרכזית יתוקפו רק במקרה של סכנות אמיתיות, ולא יבוססו על טיעונים אידיאולוגיים או כלכליים. לכל אזרח תהיה גישה חופשית לכל המידע הקיים בנוגע לכל סוגי הסמים.

Protection of minors

The Pirate Party explicitly supports only sensible and necessary laws or regulations for the protection of minors. All adults must be aware of their responsibility to provide comprehensive and objective information to children and adolescents on the dangers of drug use. Effective protection of children and adolescents cannot be achieved by regulations and prohibitions; this has been proven. An open, objective treatment of the topic in the form of comprehensive public education in schools and recreation centers must complement legal regulations. Teaching children how to act responsibly is the best way to give them the strength of character to face these challenges and temptations.

Research and medicine

The Pirate Party supports research with currently illegal substances for therapeutic purposes. Further blocking of scientific work based solely on dogmatic arguments is no longer acceptable. Patients must not be hindered in their free choice of treatment. Welltrained, responsible physicians and informed patients must have the full responsibility for choosing the substances used for treatment. The dangers of all used substances must be fully disclosed. Free, self-determined use does not conflict with protection, prevention and education.

Addiction policy

Intoxication and addiction have been part of all cultures for ages. This fact requires that we deal with consumption of stimulants and their results free of prejudice and rely on a pragmatic addiction policy to prevent damage to society. The current, repressive drug policy, whose aim is abstinence, has obviously failed: It has created a black market, where neither minors nor consumers are protected and the rights of non-consumers are ignored. The Pirate Party supports an addiction policy based on scientific facts. This addiction policy is based on the following:

Comprehensive, ideology-free education

Each desire, each craving can lead to addiction. Early prevention is necessary to prevent people from losing control over their own needs. Risk-conscious, hedonistic behavior must be based on the knowledge of effects, side-effects and possible health hazards, not just of illegal stimulants, but of all potentially addictive substances and behaviors. This knowledge must be taught to children from an early age.

Responsibility and a culture of consumption

Only those who know how to reflect on their own needs and resist peer pressure know how to enjoy consumption in a self-conscious, self-determined manner. Consumption and intoxication belong to our society and fulfill fundamental social functions. Respect for individuals' free decisions and trust in their common sense and ability to enjoy life are the basis for establishing a culture of consumption which knows how to make use of intoxication as a creative opportunity.

Protection of minors and consumers

The consumption and purchase of stimulants must be legalized. Otherwise, the state will not be able to regulate and intervene. By relying on prohibition, the state evades its responsibility and leaves its citizens vulnerable to an uncontrolled black market without protection of youth or minors. If stimulants were legalized, they could be subjected to quality checks by the state. Stimulants must be sold with package inserts in the future, which will include information about the type and dosage and about public aid for users.

Help for high-risk consumers

Not everyone can use stimulants responsibly. Addicts and people threatened by addiction need our understanding and easy access to all levels of support. The Pirates will provide damage-minimizing measures, such as free syringes and drug checking. A wide network of help and treatment centers will not just mitigate the worst circumstances, but also get relatives and co-addicts involved. This relieves the burden on the public healthcare system.

Protection of non-consumers

Government regulation should be limited to the prohibition of behavior which damages third parties. The state must respect the personal freedom of all citizens. The Pirates are against general drug tests for employees. These tests must be limited to dangerous jobs and occupations. Furthermore, stubborn drug policies must not obstruct medical assistance to patients suffering from pain. These five points are the basis for a drug policy tailored for responsible individuals, not the illusory goal of abstinence. Considering the billions which can be saved by stopping criminal prosecution and the billions which can be earned by introducing appropriate taxation of stimulants, we are confident that this pragmatic drug policy can be implemented.

הגנה על חושפי שחיתות

הקדמה

על התודעה הציבורית להכיר בכך כי חשיפת שחיתות היא ביטוי של אומץ לב ערכי אשר חייב להיות לקבל תמיכה והגנה. מקורות עיתונאיים מזוהים ככאלה בחוק הישראלי ומקבלים את ההגנה הנדרשת. לשפה העברית אין תרגום מדוייק למונח “שורק במשרוקית” (whistleblower). עבורנו, חושפי שחיתות הינם אנשים אשר חופשים עבירות ופעילות בלתי חוקית כגון שחיתות, סחר פנימי או תמרורי אזהרה כללים אשר נתקלים בהם במקומות העבודה, במהלך בדיקות רפואיות, או כל מקום אחר.

הגנה על חושפי שחיתות

מפלגת הפיראטים מבינה כי לחושפי שחיתות ישנה פונקציה מתקנת חשובה בכל חברה דמוקרטית חופשית. דבר כזה מחייב, מחד גיסא, פיתוח מערכת חוקית תומכת להגנה על חופשי שחיתות. מאידך גיסא, החברה חייבת להיות מיודעת שחושפי שחיתות ממלאים תפקיד חברתי חשוב. עבור מקורות עיתונאיים, דבר זה מקובע במידה מסויימת בתודעה הציבורית. מפלגת הפיראטים דוחה כל הפרדה בין חושפי שחיתות “טובים” ו“רעים”, שכן הערכה של חשיפת שחיתות אינה יכולה להתבסס על אינטרס כזה או אחר.

מפלגת הפיראטים תומכת בחקיקה מיידית של הגנות על חושפי שחיתות. החקיקה הקיימת במדינת ישראל אינה מובנה דיו לאזרח הפשוט. דבר זה יוצר אי-בהירות משפטית משמעותית. לכן, כל חושף שחיתות חשוף לסיכון בלתי-ידוע הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי. דבר זה מחייב את המחוקקים לוותר על הנהלים הקיימים של שמירה על תחומי חקיקה מסויימים ובמקום זאת לאפשר חקיקה נרחבת אשר תשמור על זכויותיהם של חושפי שחיתות, לרבות הסייגים המתחייבים.

Law

We reject the erosion of the right to a proper jurisdiction by phenomena such as “forum shopping” or “itinerant tribunal”. Claimants must not be able to take an issue to court wherever they expect to have the best chances. Since legislation allows for the assumption that, when dealing with online publications, the place of effect can be any place the content can be accessed, the concept of jurisdiction at the place of effect is no longer up to date and allows people to choose courts arbitrarily. We want to clearly regulate which court is responsible for the resolution of a legal dispute.

Laws for freedom of information

So far, German authorities have worked under the assumption of official secrecy. In order to view public administration records or retrieve information from them, citizens needed to prove a legitimate interest. However, almost all industrialized Western countries give everyone the right to view records or retrieve information from them, without the need to legitimize their requests. Germany has only been catching up to this international standard over the last few years. More and more people are beginning to understand that a transparent public administration not just strengthens the democratic participation of all citizens and decreases political alienation, but also makes it more difficult for officials to engage in manipulation and corruption. Everyone has full access to all authoritative and fiscal administrative procedures, without having to provide justification for their inquiry.

To protect this right, the Pirate Party demands the following minimum conditions for freedom of information laws: • Exceptions, such as the protection of public interests, personal data and business secrets, must only be permitted where reasonable evidence can be provided and only under consideration of superordinate laws. • People must be able to view and request information from records within a short, specified timeframe. • The administrative fees for viewing records must be such that they do not obstruct the citizens’ right to free information. • Simple requests and viewing of records which require little administrative work should always be free. • Rejections of requests must be justified and must be verifiable by a court. • The adherence to freedom of information laws must be monitored by a freedom of information officer, whom everyone can contact with complaints.

Abolishment of compulsory membership in chambers and

associations (excepting associations for lawyers, notaries and physicians) The Pirate Party supports the abolishment of compulsory membership in chambers and associations, such as the German Chamber of Commerce (IHK), the Agricultural Chamber and the Chamber of Trade. Associations for lawyers, notaries and physicians are exempt from this demand. .

מניפסט_פיראטי.txt · מועד השינוי האחרון: 2019/03/12 19:05 על ידי ohad