כלים של משתמש

כלים של אתר


תקנון

תקנון מפלגת הפיראטים

התקנון שהוגש לרשם המפלגות משמש כתקנון זמני עד שיגובש תקנון נאמן לעקרונות הפיראטים של פתיחות, שקיפות ושיתוף , ברוח חופש הפרט והפיראט, ובכפוף לכללי הניהול התקין והחוק.

* התקנון הזמני שהוגש לרשם המפלגות

* קווים כלליים לתקנון והתנהלות הרשימה לכנסת ה-19

** ניסוח תקנון חדש החל במשוב נזיל - לינק לנושא במשוב הנזיל

תקנונים נוספים

הסדנא לידע ציבורי (ע“ר) עמלה על בסיס לתקנון שכזה כאן

תיקונים שרוכזו על-ידי פלנקר –14 בדצמבר 2012 כאן

מקורות ועיון נוסף

תקנונים של מפלגות פיראטים בעולם

עזרו לנו לתרגם טקסטים ותקנונים לעברית ושפות אחרות מדף התרגומים

* בריטניה * גרמניה * אוסטרליה * פינלנד * ניו זילנד * ארה"ב * אירלנד * קנדה

תקנון.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)