כלים של משתמש

כלים של אתר


תקנון

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


תקנון מפלגת הפיראטים

התקנון שהוגש לרשם המפלגות משמש כתקנון זמני עד שיגובש תקנון נאמן לעקרונות הפיראטים של פתיחות, שקיפות ושיתוף , ברוח חופש הפרט והפיראט, ובכפוף לכללי הניהול התקין והחוק.

* התקנון הזמני שהוגש לרשם המפלגות

* קווים כלליים לתקנון והתנהלות הרשימה לכנסת ה-19

** ניסוח תקנון חדש החל ב[משוב נזיל] - לינק לנושא במשוב הנזיל

תקנונים נוספים

הסדנא לידע ציבורי (ע“ר) עמלה על בסיס לתקנון שכזה כאן

תיקונים שרוכזו על-ידי פלנקר –14 בדצמבר 2012 כאן

מקורות ועיון נוסף

תקנונים של מפלגות פיראטים בעולם

עזרו לנו לתרגם טקסטים ותקנונים לעברית ושפות אחרות מדף התרגומים

* בריטניה * גרמניה * אוסטרליה * פינלנד * ניו זילנד * ארה"ב * אירלנד * קנדה

תקנון.1356820235.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)