כלים של משתמש

כלים של אתר


תכנית_עבודה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
תכנית_עבודה [2012/08/13 09:04]
spox
תכנית_עבודה [2012/08/13 12:27]
spox
שורה 3: שורה 3:
  
 * פתיחת מפלגה וסיום הביורוקרטיה (חותמת,​ חשבון בנק, עו"​ד,​ רו"​ח,​ ועדת ביקורת וכיו"​ב) * פתיחת מפלגה וסיום הביורוקרטיה (חותמת,​ חשבון בנק, עו"​ד,​ רו"​ח,​ ועדת ביקורת וכיו"​ב)
-\\* הקמת יסודות להתנהלות המפלגה - חוקה, תקנון, מבנה ארגוני,​ נהלים וכיו"​ב+\\ * הקמת יסודות להתנהלות המפלגה - חוקה, תקנון, מבנה ארגוני,​ נהלים וכיו"​ב
 \\ * מיפוי הגופים והארגונים הפועלים בתחום זכויות יוצרים,​ חופש הפרט והפיראט,​ זכויות יוצרים ופטנטים,​ קוד פתוח. שקיפות ונגישות,​ , דמוקרטיה ישירה וכד'​ \\ * מיפוי הגופים והארגונים הפועלים בתחום זכויות יוצרים,​ חופש הפרט והפיראט,​ זכויות יוצרים ופטנטים,​ קוד פתוח. שקיפות ונגישות,​ , דמוקרטיה ישירה וכד'​
 \\ * גיוס פעילים והקמת [[סניפים]] (אזוריים) ו[[ספינות]] (תוכניים) \\ * גיוס פעילים והקמת [[סניפים]] (אזוריים) ו[[ספינות]] (תוכניים)
 \\ * הקמת גופי המפלגה ומציאת אחראים ואחראיות ל: פעילות אינטרנטית (אתר, ויקי, משוב נזיל, פייסבוק וכו'​ + צוות מחקר ופיתוח),​ הקמת סניפים,​ קשר עם פעילים וארגונים,​ הפקת אירועים ומפגשים,​ צוות דוברות ותקשורת \\ * הקמת גופי המפלגה ומציאת אחראים ואחראיות ל: פעילות אינטרנטית (אתר, ויקי, משוב נזיל, פייסבוק וכו'​ + צוות מחקר ופיתוח),​ הקמת סניפים,​ קשר עם פעילים וארגונים,​ הפקת אירועים ומפגשים,​ צוות דוברות ותקשורת
 \\ * הפניית פעילים ופעילות להתנדבות וסיוע לגופים השונים במפלגה ומחוץ \\ * הפניית פעילים ופעילות להתנדבות וסיוע לגופים השונים במפלגה ומחוץ
-\\ * קמפיין השקה - חשיפת האג'​נדה הפיראטית תוך התמקדות בנושא אחד (זכויות יוצרים?)+\\ * קמפיין השקה - חשיפת האג'​נדה הפיראטית תוך התמקדות בנושא אחד (שיתוף מידע?)
  
 \\ * בניית תכנית פעולה ומצע לבחירות הכלליות 2013 - חשיפה וקידום הרוח הפיראטית - יצירתיות,​ פתיחות,​ שקיפות וחירויות יסוד. \\ * בניית תכנית פעולה ומצע לבחירות הכלליות 2013 - חשיפה וקידום הרוח הפיראטית - יצירתיות,​ פתיחות,​ שקיפות וחירויות יסוד.
תכנית_עבודה.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)