כלים של משתמש

כלים של אתר


שאלות_ותשובות

הפיראטים - מפלגת הקולות הצפים

למה פיראטים?

מפלגת הפיראטים הראשונה הוקמה בשבדיה בשנת 2006, לאחר מעצר מפעילי אתר לשיתוף קבצים בשם “מפרץ הפיראטים”. מה שהחל כמאבק נגד חברות התמלוגים הפך לתנועה עולמית הפועלת למען דמוקרטיה, חופש, שקיפות, שיתוף, מעורבות ופרטיות באינטרנט ובמערכת הפוליטית. כיום ישנן ברחבי העולם עשרות מפלגות פיראטים, ונציגינו יושבים בפרלמנטים בצ'כיה, במדינות גרמניה, בפרלמנט האיחוד האירופי ועוד החרטום נטוי.

נכסים בשיטה - דינמיקרטיה

כ-65% בלבד מבעלי זכות הבחירה שלשלו פתקי נייר לארגזי קרטון בבחירות האחרונות. אנו מציעים אופק חדש לדמוקרטיה דינמית במאה ה-21. הפיראטים חותרים לייצוג הולם של רצון הציבור במערכת פוליטית דמוקרטית, שקופה ונגישה, המשמשת לקידום חברה המבוססת על חופש הפרט, שיתוף ומעורבות.

דינמיקרטיה?

דיונים והצבעות אינם נערכים בבית המחוקקים בלבד. היום כולם יכולים להשתתף בדיון ציבורי באמצעות המחשב והמכשיר הנייד. מפלגת הפיראטים חותרת לחבר בין הציבור למערכת הפוליטית על-ידי מיצוי ופיתוח טכנולוגיות רלוונטיות. באמצעות האינטרנט ניתן לקיים דיונים, סקרים והצבעות בזמן-אמת ובשיתוף הציבור הרחב. מפלגות הפיראטים ברחבי אירופה והעולם אימצו מודל של דמוקרטיה נזילה, המאפשר לכל חבר להשתתף בהצבעה או להאציל את זכות ההצבעה לנציגים. החבר מקבל עדכון כיצד נציגיו פועלים בזמן אמת, ויכול למשוך חזרה את זכות ההצבעה או להעבירה לנציגים אחרים בכל עת. לדוגמא: צ'יץ' תומך בלגליזציה של קנביס ופעיל בדיונים והסברה בנושא. חברו פול סטלן אש ובכלל אין לו טלפון, אבל תומך בדעותיו של צ'יץ'. פול יכול להאציל את זכות ההצבעה שלו לצ'יץ' שגם מייצג את ג'ון, ג'ורג' ורינגו. עכשיו בכל הצבעה בנושא - צ'יץ' מייצג את כולם, כך שהצבעתו נספרת 5 פעמים (עצמו+מיוצגיו). המיוצגים מקבלים עדכונים על הצבעותיו, ויכולים בכל עת למשוך את קולם ולהצביע בעצמם.

ומה עם מי שאין לו אינטרנט?

אנחנו מאמינים שיש לאפשר לכל אזרח במדינה גישה לאינטרנט בחינם, כאמצעי למימוש הזכות הדמוקרטית להשתתף בדיונים והצבעות. יחד עם זאת, אנחנו מודעים לכך שלא לכולם יש גישה מתמדת לאינטרנט, ונעודד מפגשים להסברה ושימוש במערכת ההצבעות, כך שגם מי שאינו מחובר לאינטרנט יוכל להאציל את קולו לנציגים שיבחר.

איך זה עובד?

כרגע יש מערכת שנקראה “משוב נוזלי” (Liquid Feedback), שפותחה בקוד-פתוח ונמצאת בשימוש נסיוני במפלגות פיראטים שונות בעולם, אנו מציעים לראשונה בהסטוריה להשתמש במערכת מבוססת-אינטרנט כפורום מחייב להחלטות המפלגה, כשהמודל הנוכחי מבוסס על נציגות דינמית בשלושה מעגלי-אחריות שונים: הספינה, אשר תכיל את כל חברי המפלגה ולהם 34% מכח ההצבעה, הסיפון אשר יכיל 120 מלחים המשמשים “כנסת צללים” ולהם 33% מכח ההצבעה, וגשר הסיפון, המשמש “ממשלת צללים” וחברים בו 12 קברניטים בעלי תפקידי הנהגה במפלגה, ולהם 33% מכח ההצבעה.

כמו-כן, בכדי לשמור על יציבות מחד ונזילות מאידך, בכל ארבעה חודשים יעמדו לבחירה 1/12 מהנציגים במוסדות השונים - 10 מלחים וקברניט אחד. בדרך זו, כל המלחים והקברניטים יועמדו לבחירה במחזורים של ארבע שנים.

באילו בעיות המפלגה תטפל?

פיתחנו מערכת לדיווח על בעיות, בה כל אחד רשאי לדווח על דברים בשטח שמפריעים לו – בין אם זה מחוץ למפתן ביתו או בסניף הקרוב של ביטוח לאומי. מאגר המידע של הבעיות פתוח לציבור הרחב ולרשויות, וחברי המפלגה יכולים “לקדם” בעיות על-ידי הצבעה. הבעיות שיקבלו הכי הרבה הצבעות מבין חברי המפלגה יטופלו ראשונות, והצעות לפתרון יובאו לדיון והצבעה במערכת המשוב הנזיל. כך כל חברי המפלגה יכולים להשפיע על סדר היום המפלגה הלכה למעשה.

איזה נושאים הפיראטים יקדמו?

חופש הפרט: – לכל אדם זכות בסיסית על כבודו, גופו, רכושו, ביתו, פרטיותו וחייו, וכל אדם זכאי לחופש המחשבה, הביטוי, ההעתקה, היצירה, העיסוק, ההתארגנות, התנועה וההפלגה כל עוד אינו כופה את רצונו על הזולת או פוגע בו. דמוקרטיה וחקיקה: חיזוק ושיפור השלטון המקומי, קידום התארגנויות שיתופיות, שינוי מדיניות הסמים הקלים, הגבלת סמכויות השלטון ומוסדותיו, שינוי ויישום חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עידוד יצירה ותקשורת עצמאיים, שדרוג דיני האישות והפרדת הדת מהפוליטיקה. שלטון שקוף ונגיש: דמוקרטיה השתתפותית ונגישות מוסדות השלטון לאזרחים, הן מבחינה פיזית והן על-ידי פיתוח מערכות שירות מקוונות המותאמות לפלטפורמות ומכשירים שונים. שדרוג שיטת הבחירות: הורדת אחוז החסימה לאחוזו הטבעי (0.83%) וספירת הפתק הלבן כהצבעה למושבים ריקים בכנסת. מעורבות ושיתוף: קידום מעורבות האזרחים במתרחש סביבם על-ידי פיתוח תשתיות וכלים יעילים לשיתוף מידע, התארגנות, התאגדות וקבלת משוב.

נשמע מצוין, איך אפשר לעזור?

* הירשמו לקבלת עדכונים

* התפקדו למפלגה

* הצביעו על בעיות

* השפיעו והצביעו בפרלמ.נט

* תהיו פיראטים! (מוזמנים גם לספר לנו על זה)

שאלות_ותשובות.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/01/02 20:46 (עריכה חיצונית)